Tin tức sự kiện

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN năm 2023 về tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia “Phòng cháy, chữa cháy rừng – Yêu cầu kỹ thuật chung”

Trường Đại học Lâm nghiệp được Bộ NN&PTNT chủ trì soạn thảo dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia "Phòng cháy, chữa cháy rừng - Yêu cầu kỹ thuật chung" theo 2643/QG-BNN-KHCN ngày 12 ngày 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về phê duyệt Danh mục và kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2023.

Thực hiện nhiệm vụ quy định tại Khoản 2, điều 14, Mục 2 Thông tư số 01/2021/TT-BNNPTNT ngày 18/3/2021 của Bộ NN&PTNT Quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT.

Nhà trường rất mong nhận được ý kiến đóng góp quý báu của Quý cơ quan/Chuyên gia cho dự thảo tiêu chuẩn trên. Thông tin chi tiết liên hệ:

Ông Nguyễn Hải Hoà - Chủ nhiệm nhiệm vụ

Điện thoại: 0977689948

Email: hoanh@vnuf.edu.vn


Văn bảnSố lượt đọc:  170  -  Cập nhật lần cuối:  22/04/2024 09:10:52 AM
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH