Báo cáo tháng

Báo cáo tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Cục Kiểm lâm

Số lượt đọc:  412  -  Cập nhật lần cuối:  12/01/2017 10:22:01 AM
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH