Về trang chủ Cục kiểm lâm
Thông tin cháy gần nhất

Lưu ý: Các điểm cháy dưới đây chưa chắc là cháy rừng, có thể do đốt nương làm rẫy, đốt ruộng,...
Đề nghị Kiểm lâm địa phương kiểm tra, xác minh. Nếu cháy rừng phải tổ chức dập tắt ngay !

       

Bản quyền thuộc về Cục Kiểm lâm - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Nhà A3, Số 2 Phố Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội.
Xây dựng và phát triển bởi công ty Tư vấn Geoviệt(2008)