Về trang chủ Cục kiểm lâm
Thông tin cảnh báo cháy gần nhất

Bản đồ cảnh báo cháy rừng ngày 13/12/2017 của Cục Kiểm Lâm

       
Chú giải:     Cấp cảnh báo V Cấp cảnh báo IV


Bản quyền thuộc về Cục Kiểm lâm - Tổng cục Lâm nghiệp - Số 2 Phố Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội.
Xây dựng và phát triển bởi công ty Tư vấn Geoviệt(2008)