Đấu thầu, tuyển dụng

Giao đất, giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

Ông/bà: Trọng Hoàng tại địa chỉ Email: htthu.thanhtra@thuathienhue.gov.vn, hỏi

Hộ gia đình, cá nhân thường trú hoặc tạm trú hợp pháp tại địa phương được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận theo quy định tại Điều 5, Nghị định 02-CP ngày 15/01/1994 của Chính phủ ban hành quy định về giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp, thì được hiểu là người địa phương nơi đất rừng hay nơi cư trú?

Trả lời: