Trang tin địa phương

Lào cai ký quy chế phối hợp giữa các ngành trong khối nội chính

LÀO CAI KÝ QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC NGÀNH
TRONG KHỐI NỘI CHÍNH


Ngày 25/12, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chi cục Kiểm lâm và các ngành trong khối nội chính tỉnh Lào Cai đã ký kết các bản quy chế phối hợp công tác. Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Thanh tra tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án, Cục Hải quan.
Nội dung quy chế phối hợp được thống nhất ký kết là: “Quy chế về xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và việc điều tra ban đầu của Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm và các cơ quan khác của Công an tỉnh với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai”.

Các bản quy chế phối hợp được bổ sung, hoàn thiện trên cơ sở có sự thay đổi của các luật, pháp lệnh nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đạt hiệu quả trong phối hợp công tác giữa Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chi cục Kiểm lâm với các ngành trong khối nội chính, đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong tình hình mới. Đây cũng là việc tiếp tục thực hiện nội dung Kết luận số 75 ngày 29/11/2011 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường đấu tranh giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.