Tin tức sự kiện

Việt Nam tham dự Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước ASEAN về kiểm soát ô nhiễm khói mù xuyên biên giới lần thứ 16 (COP-16)