Tin tức sự kiện

Giao ban công tác phối hợp giữa Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Cục Dân quân tự vệ và Cục Kiểm lâm năm 2019