Tin tức sự kiện

GÓP Ý Dự thảo Thông tư Hướng dẫn phòng cháy, chữa cháy rừng; chế độ, chính sách trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng

Mọi góp ý của các tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Cục Kiểm lâm, Số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Email: fpd@kiemlam.org.vn.