Tin hoạt động

Ký kết Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và Cục Kiểm lâm trong công tác "Phòng cháy, chữa cháy rừng"

Ngày 24/5/2016, tại Cục Kiểm lâm đã diễn ra ký kết Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và Cục Kiểm lâm trong công tác "Phòng cháy, chữa cháy rừng". Tham dự lễ ký kết về phía Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn có Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa, Chánh văn phòng về phía Cục Kiểm lâm có đồng chí Nguyễn Quốc Trị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, kiêm Cục trường Cục Kiểm lâm các đồng chí lãnh đạo Cục, Văn phòng, các phòng, ban hai đơn vị. Trên cơ sở quy chế phối hợp hai bên sẽ có cơ sở và điều kiện phối hợp tốt hơn trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Tại buổi ký kết hai bên thống nhất sẽ phối hợp, triển khai sớm nhất quy chế tới các đơn vị trực thuộc và các tỉnh, thành phố trong cả nước, biến việc ký kết thành kết quả thực tế trong công việc./.
Một số hình ảnhLãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Cục Kiểm lâm và Ủy ban quốc gia tìm kiếm Cứu nạn

Đồng chí Nguyễn Quốc Trị, Phó TCT Tổng cục Lâm nghiệp, Cục trưởng Cục Kiểm lâm


Đồng chí Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa, Chánh Văn phòng UBQG tìm kiếm cứu nạn