Tin hoạt động

Hội thảo lấy ý kiến về nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng

Hôm nay, ngày 01/7/2022, tại Thành phố Đà Nẵng, Cục Kiểm lâm tổ chức tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 156/2018/NĐ-CP phần nội dung quy định về giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm một số tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, TP. Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Quảng Ngãi; Một số tổ chức: Trường Đại học Lâm nghiệp; Hội chủ rừng Việt Nam; các tổ chức Oxfam, CRD, RIC, tropenbos, Panature, Viện sinh thái học miền nam, Trung tâm Nghiên cứu quản trị tài nguyên vùng cao (CEGORN) là đơn vị hỗ trợ tổ chức.
Đồng chí Bùi Chính Nghĩa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì Hội thảo.


Đồng chí Bùi Chính Nghĩa (đứng bên phải) - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp
Giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đã tạo cơ sở pháp lý để người dân yên tâm đầu tư, quản lý, bảo vệ rừng trên diện tích được giao, huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân; tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý bảo vệ rừng, hạn chế tình trạng phát nương làm rẫy, khai thác rừng trái phép. Hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường sau khi giao rừng được nâng lên, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng.Công tác giao rừng gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng đã tạo sự chuyển biến tích cực ý thức của người dân đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng.Sau 2 năm triển khai quy định về giao rừng, cho thuê rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp, tính đến 31/12/2020, trong tổng số 14.677.715 ha rừng toàn quốc (theo số liệu công bố hiện trạng rừng toàn quốc tại Quyết định số 1558/QĐ-BNN-TCLN ngày 13/4/2021 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn), diện tích rừng đã giao là 11.736.731 ha (tăng 310.329 ha) so với cùng kỳ năm 2018, diện tích rừng chưa được giao, hiện đang do UBND xã quản lý 2.940.484ha (chiếm 20,03%).
Tuy vậy, diện tích rừng được giao, cho thuê trong 02 năm qua chưa thực sự chuyển biến rõ dệt. Một trong những nguyên nhân là quy định giao rừng cho thuê rừng đồng bộ, thống nhất với giao đất, cho thuê đất, chưa quy định cụ thể cũng như sự phối hợp về trình tự, thủ tục trong giao rừng, cho thuê rừng đồng bộ với giao đất cho thuê đất........

Tin và ảnh: Phòng QLBVR - Cục Kiểm lâm