Tin hoạt động

Cục Kiểm lâm, Cục dân quân tự vệ (Bộ Quốc phòng) và Cục Xây dựng phong chào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc - V28 (Bộ Công an) tổng kết công tác phối hợp hoạt động của 3 lực lượng năm 2017

Ngày 20/12/2017, Tại Bộ Quốc phòng, Cục dân quân tự vệ - Bộ Quốc phòng và Cục Xây dựng phong chào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc - Bộ Công an và Cục Kiểm lâm tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp hoạt động của 3 lực lượng năm 2017. Tham dự Hội nghị có các cán bộ, chiến sỹ đến từ 03 đơn vị. Chủ trì hội nghị gồm các đồng chí: đồng chí Thiếu tướng Bùi Viết Thi, Phó cục trưởng Cục dân quân tự vệ, đồng chí Thiếu tướng Lương Ngọc Dương, Phó Cục trưởng Cục V28 và đồng chí Đỗ Trọng Kim, Phó cục trưởng Cục Kiểm lâm.Đồng Chí Đỗ Trọng Kim, Phó cục trưởng Cục Kiểm lâm (đứng bên phải) phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá công tác phối hợp giữa 3 lực lượng trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ phòng chống cháy rừng.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn nữa sự phối hợp giữa 3 Cục trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ, phòng chống cháu rừng. Hội nghị đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2018, trong đó chú trọng công tác chia sẻ thông tin, tăng cường công tác kiểm tra tại cơ sở...


Đại diện phòng Quản lý bảo vệ rừng - Cục Kiểm lâm phát biểu