Mẫu hồ sơ văn bản

Tờ trình phê duyệt đề xuất dự án nhỏ