Hoạt động đoàn

Công văn số 218/CV-TNB ngày 28/01/2010 của BCH Bộ Nông nghiệp và PTNT về tổ chức giải bóng đá thanh niên Bộ năm 2010