Hoạt động đoàn

Công văn số 148/CV-TNB của BCH đoàn Bộ NN và PTNT về "Hưởng ứng phong trào thanh niên tình nguyện"