Giao rừng, QL nương rẫy

Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật đất đai

Số lượt đọc:  65694  -  Cập nhật lần cuối:  21/12/2007 08:30:35 AM
Kết quả kiểm kê rừng

Thông báo

Đề nghị các Chi cục Kiểm lâm khẩn trương báo cáo số liệu hiện trạng rừng năm 2014 về Cục Kiểm lâm đúng thời hạn (trước 31/3/2015)

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Để rừng mãi thêm xanh - Tập 1  
THƯ VIỆN ẢNH