lich lam viec

Dự kiến chương trình làm việc của Lãnh đạo Cục từ 16-20/7/2012

Ngày tháng

Cục trưởng Nguyễn Hũu Dũng

PCT Đỗ Trọng Kim

PCT Đoàn Hoài Nam

PCT Triệu Văn Lực

Thứ
Hai

S

Đi công tác địa phương

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

16/7

C

Nt

Nt

Nt

Nt

Thứ
Ba

S

Họp tổ dư luận XH

Nt

Nt

Đi công tác địa phương

17/7

C

Làm việc tại cơ quan

Nt

Nt

Nt

Thứ

S

Họp Ban điều hành dự án Tam Đảo

A3

Nt

Nt

Nt

18/7

C

Làm việc tại cơ quan

Nt

Đi công tác địa phương

Nt

Thứ
Năm

S

Nt

Nt

Nt

Nt

19/7

C

Nt

Nt

Nt

Nt

Thứ
Sáu

S

8h30 Họp BCH Đảng uỷ TCLN

A3

8h30 Họp BCH Đảng uỷ TCLN

A3

Nt

Nt

20/7

C

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nt

Nt

Thứ Bẩy

S

21/7

C


Số lượt đọc:  582  -  Cập nhật lần cuối:  13/07/2012 04:48:28 PM
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2023 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH