lich lam viec

Dự kiến chương trình công tác của Lãnh đạo Cục từ 23/9-27/9/2013

Ngày tháng

Cục trưởng Nguyễn Hữu Dũng

PCT Đỗ Trọng Kim

PCT Đoàn Hoài Nam

PCT Triệu Văn Lực

PCT Hoàng Xuân Trinh

Thứ
Hai

S

8h45

Họp giao ban tuần TCLN

P301-A3

Đi công tác địa phương

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại Ban công tác Lâm nghiệp Tây Nguyên

Làm việc tại cơ quan

23/9

C

13h30

Họp giao ban tuần CKL

P301-A3

Nt

13h30

Họp giao ban tuần CKL

P301-A3

Nt

13h30

Họp giao ban tuần CKL

P301-A3

Thứ
Ba

S

Làm việc tại cơ quan

Nt

Làm việc chương trình tuyên truyền

Phòng TT - XDLL

Nt

Làm việc tại cơ quan

24/9

C

14h00

Họp dự án hỗ trợ từ nguồn vốn của TFF

P301-A3

Nt

14h00

Họp về dự án hỗ trợ từ nguồn vốn của TFF

P301-A3

Nt

Nt

Thứ

S

Làm việc tại cơ quan

Nt

Họp thống nhất thông tư liên tịch

Phòng QLBVR

Nt

9h00

Họp về tổ chức lại trung tâm cứu hộ động vật hoang dã

25/9

C

Nt

Nt

Làm việc với Vụ HCSN - Bộ TC

Phòng QLBVR

Nt

Làm việc tại cơ quan

Thứ
Năm

S

Nt

Nt

Làm việc tại cơ quan

Nt

Nt

26/9

C

Nt

Nt

Đi công tác địa phương

Nt

Nt

Thứ
Sáu

S

Nt

Nt

Nt

Nt

Nt

27/9

C

Nt

Nt

Nt

Nt

Nt

Thứ 7

S

Nt

28/9

C

Nt


Số lượt đọc:  153  -  Cập nhật lần cuối:  23/09/2013 03:30:00 PM
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2023 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH