lich lam viec

Dự kiến chương trình công tác của Lãnh đạo Cục từ 12/5 - 16/5/2014

Ngày tháng

Cục trưởng Nguyễn Hữu Dũng

PCT Đỗ Trọng Kim

PCT Đoàn Hoài Nam

PCT Hoàng Xuân Trinh

Thứ
Hai

S

8h30

Giao ban tuần TCLN

301 – A3

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại Ban công tác lâm nghiệp Tây Nguyên

12/5

C

Làm việc tại cơ quan

Nt

Nt

Nt

Thứ
Ba

S

Nt

Nt

Nt

Nt

13/5

C

Nt

Nt

Nt

Nt

Thứ

S

Nt

Nt

Nt

Nt

14/5

C

Nt

Nt

Nt

Nt

Thứ
Năm

S

8h30

Giao ban tháng CKL

301 – A3

8h30

Giao ban tháng CKL

301 – A3

8h30

Giao ban tháng CKL

301 – A3

Nt

15/5

C

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Nt

Thứ
Sáu

S

Nt

Nt

Nt

Nt

16/5

C

Nt

Nt

Nt

Nt

Thứ 7

S

17/5

C


Số lượt đọc:  146  -  Cập nhật lần cuối:  11/05/2014 09:01:56 PM
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2023 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH