Đường dây nóng tiếp nhận thông tin, tin báo vi phạm về quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, số điện thoại 0976.570111
Văn bản chỉ đạo

Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016

Số lượt đọc:  312  -  Cập nhật lần cuối:  01/11/2013 11:32:14 AM
CSDL kiểm kê rừng

Thông báo

Đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố khẩn trương báo cáo kết quả theo dõi, cập nhật diễn biến rừng năm 2019, theo quy định tại Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ NN&PTNT.

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Để rừng mãi thêm xanh - Tập 1  
THƯ VIỆN ẢNH