Trang tin địa phương

Kiểm lâm Thanh Hóa chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương: năm 2017 tình hình thời tiết diễn biến khá phức tạp, bất thường, nắng nóng có thể kéo dài, nhiệt độ tăng ở mức đỉnh điểm so với nhiều năm… nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (BCĐ) ban hành phương án, kế hoạch về phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR); các văn bản chỉ đạo về công tác PCCCR, đặc biệt là Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/3/2017 về tăng cường thực hiện các biện pháp QLBVR, PCCCR; Kế hoạch hành động số 47/KH-UBND ngày 24/3/2017 về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban bí thư Trung ương Đảng, làm cơ sở chỉ đạo triển khai công tác PCCCR trong năm 2017.


Tuyên truyền về Bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng

Thanh Hóa là một tỉnh có địa hình phức tạp, với hơn 626.000 ha rừng và đất lâm nghiệp. Năm 2017, toàn tỉnh có hơn 48.000 ha rừng có nguy cơ cháy cao, được chia thành 2 khu vực. Trong đó, khu vực 1 gồm 7 huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Thường Xuân, Như Thanh và Như Xuân với hơn 38.000 ha. Đặc biệt, tại huyện Mường Lát, trạng thái rừng là rừng hỗn giao gồm: nứa - gỗ; nứa - vầu, le… lại nhiều thực bì: Cỏ tranh, lau lách, cành lá rụng khô nỏ… nên nguy cơ cháy rất lớn.
Khu vực 2 gồm 8 huyện trung du và đồng bằng ven biển: Thạch Thành, Tĩnh Gia, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Như Thanh, Đông Sơn, TP. Thanh Hóa và một số xã khu vực núi Nưa thuộc 2 huyện Triệu Sơn và Nông Cống với gần 10.000 ha. Trong đó, Tĩnh Gia và Hà Trung là hai huyện có nguy cơ cháy cao nhất (khu vực này chủ yếu là cây thông, thực bì nhiều và khô nỏ trong mùa nắng nóng).
Trước tình hình đó, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, BCĐ tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về QLBVR, PCCCR; ban hành đầy đủ các phương án, kế hoạch, văn bản chỉ đạo ... nhằm thực hiện tốt công tác PCCCR.
Sẵn sàng phương châm “4 tại chỗ”
Toàn tỉnh đã kiện toàn 27 BCĐ cấp huyện (gồm 436 thành viên), 290 BCĐ cấp xã (4.651 thành viên); rà soát bổ sung 27 phương án PCCCR cấp huyện, 208 phương án cấp xã; kiện toàn 368 Trung đội DQTV, với 8.123 chiến sỹ tham gia; cũng cố kiện toàn và duy trì hoạt động của 1.539 Tổ đội tuần tra trực gác lửa rừng với 11.364 người; rà soát, quản lý chặt chẽ và phân tích các nguyên nhân gây cháy rừng đến từng lô, khoảnh, tiểu khu... tại 48.853 ha rừng có nguy cơ cháy cao; trên cơ sở đó 14 đơn vị cấp huyện, 196 cấp xã, chủ rừng và 719 thôn trọng điểm cháy xây dựng phương án, bản đồ tác chiến CCR theo phương châm “4 tại chỗ”. Mọi lực lượng, phương tiện, hậu cần luôn sẵn sàng (cấp huyện 5.812 người, cấp xã 16.879 người; 514 xe ô tô các loại; 12.529 xe máy, 817 máy móc thiết bị, 15.720 dụng cụ chữa cháy rừng các loại); triển khai xây dựng phương án làm mới được 45,1 km đường băng cản lửa, tu sửa 33,1 km đường băng cũ; làm giảm vật liệu cháy theo đám 19,9 ha rừng trọng điểm cháy.
Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về PCCCR tiếp tục đẩy mạnh tại tất cả các thôn, bản…; ký kết và triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp với các lực lượng, các ngành liên quan như: Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC, Bộ chỉ huy Quân sự, Bộ CHBĐ Biên phòng, Chi cục Kiểm lâm vùng II, Đài PTTH tỉnh, Tỉnh đoàn… về công tác BVR, PCCCR; đôn đốc các đơn vị thực hiện chương trình phối hợp với tỉnh Hủa Phăn (Lào) trong công tác BVR, PCCCR; công tác theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng, thông báo, dự báo cấp cháy rừng được quan tâm và thực hiện thường xuyên. Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa tham mưu cho BCĐ tỉnh, chỉ đạo trực chỉ huy PCCCR 24/24 giờ vào thời điểm có nguy cơ cháy cao một cách nghiêm túc từ tỉnh đến huyện, xã và chủ rừng…
Chỉ trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức được 4 cuộc diễn tập chữa cháy rừng; 30 lớp tập huấn nghiệp vụ cho các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân sự, Biên phòng, chính quyền cấp xã, Dân quân tự vệ, các chủ rừng nhà nước và lao động hợp đồng PCCCR các xã trọng điểm, với 1.512 người tham gia.
Bên cạnh đó, ngoài việc mưu cho BCĐ tỉnh kiểm tra toàn diện công tác PCCCR tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm đã trực tiếp làm việc với chính quyền địa phương, chủ rừng các huyện trọng điểm để có những giải pháp cụ thể trong công tác PCCCP; chỉ đạo hạt Kiểm lâm các huyện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn có thể là nguyên nhân của hành vi đốt phá hoại rừng; do vậy, nguyên nhân gây cháy rừng ở các huyện trọng điểm cơ bản đã được kiểm soát. Trong 6 tháng đầu năm chưa có vụ cháy rừng nào xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh.

Đường băng trắng cản lửa, kết hợp đường tuần tra rừng (ảnh: Bùi Kính)

Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm
Trước tình hình trên, để tiếp tục thực hiện tốt công tác PCCCR năm 2017, Chi cục Kiểm lâm tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các đơn vị cơ sở tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên tuyền giáo dục pháp luật về PCCCR trên địa bàn toàn tỉnh. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt các chương trình phối hợp để tuyên truyền về BVR, PCCCR. Làm tốt công tác dự tính, dự báo cấp cháy rừng trong mùa nắng nóng khô hanh, thông báo kịp thời đến các huyện và chủ rừng để chủ động trong công tác PCCCR.
Mặt khác, tổ chức tốt công tác ứng trực, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại các vùng trọng điểm cháy (khu vực rừng trồng, rừng thông gồm các huyện: Như Thanh, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hoá, Tĩnh Gia, Thạch Thành, Đông Sơn, TP Thanh Hoá), nhằm phát hiện và ngăn chặn triệt để các nguyên nhân gây cháy, phát hiện sớm cháy rừng để có phương án xử lý hiệu quả. Tiếp tục quản lý chặt chẽ nguồn lửa đối với các hoạt động trong và ven rừng dễ gây cháy rừng.
Tiếp tục rà soát, củng cố về số lượng, chất lượng lực lượng, phương tiện, hậu cần PCCCR ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã theo đúng phương án PCCCR đã được phê duyệt. Xác định trọng tâm là lực lượng dân quân tự vệ mạnh tại các xã có rừng, đây là lực lượng nòng cốt tại chỗ thực hiện công tác PCCCR. Thành lập, kiện toàn các tổ đội thanh niên xung kích, tổ đội tuần tra trực gác lửa rừng, các tổ liên gia BVR, PCCCR. Các ngành Kiểm lâm, Công an, Quân sự, Biên phòng phối hợp tham mưu giúp chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả công tác PCCCR.
Tiếp tục đầu tư xây dựng mới, tu sửa các công trình PCCCR; làm giảm vật liệu cháy tại các vùng trọng điểm cháy; mua sắm phương tiện, máy móc thiết bị, dụng cụ, công cụ phục vụ công tác PCCCR. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong PCCCR, đặc biệt là công nghệ tin học và các phần mềm cảnh báo, phát hiện sớm cháy rừng, chỉ huy chữa cháy rừng. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực BVR, PCCCR với nước bạn Lào nhằm kiểm soát nguy cơ cháy rừng vùng biên giới hai tỉnh Thanh Hoá - Hủa Phăn (Lào), góp phần ổn định tình hình an ninh biên giới.
Duy trì chế độ thường trực PCCCR 24/24 giờ trong mùa nắng nóng, khô hanh. Đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc cơ sở. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ rừng, chủ hộ nhận khoán trong công tác BVR, PCCCR. Kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với chủ rừng thiếu trách nhiệm gây cháy rừng. Khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân và chủ rừng có thành tích xuất sắc trong công tác BVR, PCCCR; xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với tập thể, cá nhân, chủ rừng thiếu trách nhiệm chưa thực hiện tốt công tác BVR, PCCCR để xảy ra cháy rừng gây thiệt hại đến tài nguyên rừng.
Xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, với quan điểm chỉ đạo quyết liệt và những giải pháp phù hợp, hiệu quả Kiểm lâm Thanh Hoá quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ BVR, PCCCR, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng trong năm 2017./.


Mai Hữu Phúc
Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa

Số lượt đọc:  555  -  Cập nhật lần cuối:  13/06/2017 08:50:49 AM
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH