Tin hoạt động

Hội nghị tổng kết quy chế phối hợp 03 Cục năm 2023 và ký kết Chương trình phối hợp năm 2024

Ngày 26/01/2024 tại Cục Kiểm lâm đã diễn ra Hội nghị hoạt động phối hợp giữa các đơn vị: Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Cục Dân quân tự vệ (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an). Lãnh đạo 03 Cục chủ trì Hội nghị.


Các đại biểu của 3 Cục tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, 03 Cục cùng thảo luận, tổng kết những mặt đạt được, cũng như một số tồn tại hạn chế trong việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; bảo vệ và phòng chống cháy rừng.Hội nghị đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm hoạt động phối hợp trong năm 2024 thông qua ký kết chương trình phối hợp 03 đơn vị: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế phối hợp số 1256/QCPH-DQ-V05-KL-ƯPKP ngày 30/12/2020 giữa Các cơ quan; Tăng cường phối hợp hướng dẫn, đôn đốc cơ quan Quân sự - Công an – Kiểm lâm các địa phương thực hiện hiệu quả Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ; Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động phối hợp giữa lực lượng Dân quân tự vệ với Công an cấp xã, Kiểm lâmtại các địa phương, chú trọng xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong hoạt động phối hợp bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; phòng, chống khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; bảo vệ rừng ở cơ sở. Phối hợp hướng dẫn các lực lượng làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động phối hợp; đảm bảo kinh phí hoạt động, chế độ, chính sách đối với Công an cấp xã, Dân quân và lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai ở cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực tiễn ở địa phương....


Lãnh đạo 03 Cục ký Chương trình phối hợp công tác năm 2024


Tin và ảnh: Cục Kiểm lâm

Số lượt đọc:  397  -  Cập nhật lần cuối:  26/01/2024 08:56:36 PM
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH