Nhiệt liệt chào mừng 49 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973  - 21/5/2022)
Tin hoạt động

Cục Kiểm lâm Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023


Ngày 23/12/2022, tại Hà Nội, Cục Kiểm lâm đã Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có Tập thể Lãnh đạo Cục, cùng toàn thể công chức, người lao động thuộc khối Văn phòng Cục Kiểm lâm, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng I, II, III, IV. Chủ trì Hội nghị Cục trưởng Nguyễn Hữu Thiện, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Bùi Chính Nghĩa tới dự và chỉ đạo. Hội nghị đã hoàn thành chương trình làm việc bao gồm: Thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; các báo cáo tham luận và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp.


Đồng chí Nguyễn Hữu Thiện, Cục trưởng Cục Kiểm lâm

Năm 2022, Cục Kiểm lâm nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp; sự hỗ trợ của các đơn vị trong Tổng cục, sự phối hợp các đơn vị thuộc các Bộ, ngành Trung ương và địa phương; Cục Kiểm lâm đã tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả quan trọng được thể hiện qua các mặt sau:
Về vi phạm pháp Luật Lâm nghiệp: Năm 2022 tình hình vi phạm pháp luật Luật Lâm nghiệp tiếp tục có chuyển biến tích cực, giảm cả hai chỉ tiêu, cụ thể: số vụ vi phạm các quy định của Luật Lâm nghiệp giảm 4% so với cùng kỳ năm 2021, diện tích rừng bị tác động giảm 63% so với cùng kỳ năm 2021.
Về Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Cục Kiểm lâm được giao chủ trì xây dựng 02 Thông tư, 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 01 Nghị định (chương trình chuẩn bị) và phối hợp tham mưu xây dựng 02 Nghị định. Đến nay, 02 Quyết định Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành; 02 Thông tư và 01 Nghị định đang thực hiện theo đúng tiến độ. Đã tham mưu cấp có thẩm quyền và ban hành theo thẩm quyền với tổng số 1.570 văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn các địa phương trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý lâm sản; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,02%, tăng 0,1% so với năm 2020.


Đồng chí Bùi Chính Nghĩa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Chỉ đạo tại Hội nghị Phó Tổng cục trưởng Bùi Chính Nghĩa đánh giá cao kết quả Cục Kiểm lâm đã đạt được trong năm 2022, các chỉ tiêu được giao đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Năm 2023 là năm có nhiều dấu mốc quan trọng, Cục Kiểm lâm cần chú trọng vào các nhiệm vụ chính đó là: Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo cơ cấu tổ chức bộ máy mới; tổ chức tốt kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam; thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng và triển khai văn bản quy phạm pháp luật; tập trung tham mưu các nhiệm vụ về quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; giám sát chặt chẽ các hành vi vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng; thực hiện tốt việc hợp tác quốc tế về bảo vệ và phát triển rừng. Chi cục Kiểm lâm Vùng thực hiện tốt các nhiệm vụ theo sự phân công của Cục Kiểm lâm, thực sự là cầu nối để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị của kiểm lâm trên địa bàn toàn quốc.
Cũng trong ngày 23/12/2022, Cục Kiểm lâm đã tổ chức hội nghị công chức, người lao động năm 2022.Tin và bài: Văn phòng Cục Kiểm lâm

Số lượt đọc:  778  -  Cập nhật lần cuối:  26/12/2022 01:32:15 PM
Thông báo

THÔNG BÁO: Cục Kiểm lâm ban hành Văn bản số 433/KL-QLR ngày 20/10/2022. Để nghị các Chi cục Kiểm lâm vùng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện Chi tiết.....

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH