Đường dây nóng tiếp nhận thông tin, tin báo vi phạm về quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, số điện thoại 0976.570111
Thông báo

Văn bản 9430/BNN-TCLN ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc góp ý Dự thảo Báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng toàn quốc giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030

Số lượt đọc:  495  -  Cập nhật lần cuối:  17/11/2017 08:44:43 AM
CSDL kiểm kê rừng

Thông báo

Đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố khẩn trương báo cáo kết quả theo dõi, cập nhật diễn biến rừng năm 2019, theo quy định tại Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ NN&PTNT.

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Để rừng mãi thêm xanh - Tập 1  
THƯ VIỆN ẢNH