Nhiệt liệt chào mừng 49 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973  - 21/5/2022)
Thông báo

Triển khai thử nghiệm hệ thống FRMS 4.0 để cập nhật, báo cáo diễn biến rừng

Cục Kiểm lâm ban hành Văn bản số 204/KL-QLR ngày 13/5/2022 về việc triển khai thử nghiệm hệ thống FRMS 4.0 để cập nhật, báo cáo diễn biến rừng. Đề nghị Chi cục Kiểm lâm vùng, Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện và báo cáo đúng tiến độ./.


Số lượt đọc:  1911  -  Cập nhật lần cuối:  13/05/2022 06:36:06 PM
Thông báo

THÔNG BÁO: Cục Kiểm lâm ban hành Văn bản số 433/KL-QLR ngày 20/10/2022. Để nghị các Chi cục Kiểm lâm vùng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện Chi tiết.....

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH