Thông báo

Tổng cục Lâm nghiệp ban hành văn bản số 1515/TCLN-KL ngày 15/9/2018 về việc chủ động ứng phó với cơn bão MangKhut

Số lượt đọc:  180  -  Cập nhật lần cuối:  17/09/2018 08:20:02 AM
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH