Thông báo

Cục Kiểm lâm ban hành văn bản 20/KL-QLR ngày 10/01/2019 về việc khẩn trương báo cáo kết quả cập nhật diễn biến rừng

Số lượt đọc:  526  -  Cập nhật lần cuối:  15/01/2019 08:15:11 AM
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH