Thông báo

Cục Kiểm lâm ban hành Văn bản số 433/KL-QLR ngày 22/10/2021 về việc hướng dẫn cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2021. Đề nghị Chi cục Kiểm lâm vùng, Chi cục Kiểm lâm các tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện

Số lượt đọc:  682  -  Cập nhật lần cuối:  22/10/2021 04:43:28 PM
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2023 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH