Thông báo

Cục Kiểm lâm ban hành Văn bản số 430/KL-QLR về việc báo cáo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại các huyện 30a

Số lượt đọc:  381  -  Cập nhật lần cuối:  22/08/2019 10:55:23 AM
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2023 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH