Thông báo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến rừng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin ý kiến dự thảo Thông tư
quy định định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến rừng

Số lượt đọc:  358  -  Cập nhật lần cuối:  30/05/2024 03:29:57 PM
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH