Thông báo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản số 2034/BNN-KL ngày 20/3/2024 về kết quả công bố hiện trạng rừng năm 2023.

Số lượt đọc:  396  -  Cập nhật lần cuối:  20/03/2024 03:50:49 PM
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH