Thông báo

Dữ liệu biên động rừng giám sát bằng viễn thám

Số lượt đọc:  335  -  Cập nhật lần cuối:  14/01/2022 08:35:00 AM
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2023 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH