Chuyên đề khác

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 6035/QĐ-BNN-KL ngày 29/12/2023 về công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu và Việt Nam

Số lượt đọc:  199  -  Cập nhật lần cuối:  11/01/2024 09:39:57 AM
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH