Nhiệt liệt chào mừng 49 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973  - 21/5/2022)
Diễn biến rừng, ứng dụng khoa học công nghệ

Ứng dụng Công nghệ thông tin và GIS (thông tin địa lý) trong công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng

Thực hiện Chỉ thị số 32/2000/CT-BNN-KL ngày 27/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất Lâm nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Từ năm 2001 đến nay, Cục Kiểm lâm đã xây dựng phần mềm Diễn biến rừng và đã đào tạo hướng dẫn cho hàng ngàn cán bộ kỹ thuật chủ chốt của các chi Cục Kiểm lâm, hạt kiểm lâm trong cả nước thực hiện. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và GIS đã giúp cho lực lượng kiểm lâm và chính quyền các cấp cũng như chủ rừng tốt hơn trong công tác quản lý rừng và đất lâm nghiệp. Theo dõi, nắm bắt kịp thời các biến động cũng như tổng hợp, tính toán và rút trích số liệu, bản đồ được nhanh tróng.

Theo thời gian và yêu cầu quản lý, phần mềm thường xuyên được cập nhật, bổ sung, phiên bản mới nhất cập nhật ngày 15/2/2012


Số lượt đọc:  6970  -  Cập nhật lần cuối:  11/04/2012 01:34:21 PM
Thông báo

THÔNG BÁO: Cục Kiểm lâm ban hành Văn bản số 433/KL-QLR ngày 20/10/2022. Để nghị các Chi cục Kiểm lâm vùng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện Chi tiết.....

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH