Chuyển đổi số

Quyết định số 53/QĐ-KL-CĐS ngày 13/7/2023 của Cục Kiểm lâm về Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Cục Kiểm lâm năm 2023

Số lượt đọc:  155  -  Cập nhật lần cuối:  01/12/2023 08:51:30 AM
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH