Nhiệt liệt chào mừng 49 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973  - 21/5/2022)
Diễn biến rừng, ứng dụng khoa học công nghệ

Phần mềm cập nhật diễn biến rừng FRMS phiên bản nâng cấp 4.0 (Ban hành kèm theo Văn bản số 433/KL-QLR ngày 20/10/2022

I. PHẦN MỀM FRMS (phiên bản nâng cấp 4.0 - Ban hành kèm theo Văn bản số 433/KL-QLR ngày 20/10/2022).
4. Phần mềm FRMS Mobile


Ghi chú:
- Tài khoản cập nhật: thực hiện theo văn bản số 204/Kl-QLR ngày 13/5/2022 của Cục Kiểm lâm.
- Đề nghị các địa phương tải về sử dụng cập nhật diễn biến rừng.
- Đọc kỹ tài liệu hướng dẫn trước khi sử dụng phần mềm.

II. PHIÊN BẢN DÀNH CHO ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN (Tải về)

(Phiên bản FRMS Desktop dành cho tập huấn: sử dụng chung tài khoản với phần mềm chính thức, nhưng Pass là 1. Nếu user nào không đăng nhập được liên hệ với Cục Kiểm lâm để được reset lại Password. Chức năng đồng bộ 02 chiều không làm ảnh hưởng tới dữ liệu cập nhật của địa phương)

Số lượt đọc:  6302  -  Cập nhật lần cuối:  03/11/2022 08:35:32 AM
Thông báo

THÔNG BÁO: Cục Kiểm lâm ban hành Văn bản số 433/KL-QLR ngày 20/10/2022. Để nghị các Chi cục Kiểm lâm vùng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện Chi tiết.....

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH