Chuyển đổi số

Công văn số 103/KL-CĐS ngày 25/01/2024 về việc theo dõi, hỗ trợ các địa phương cập nhật và công bố hiện trạng rừng năm 2023

Số lượt đọc:  307  -  Cập nhật lần cuối:  25/01/2024 10:52:21 AM
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH